Talent Exchange

Talent Exchange, het netwerk voor de inzet van talenten binnen de Belgische overheidssector

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties en hun medewerkers opdrachten of projecten uitvoeren van maximum 12 maanden. Het netwerk heeft als hoofdrol het leren van elkaar en het delen van kennis.

Via de Talent Exchange-opdrachten kunnen de organisaties praktijken en ideeën uitwisselen en een contactennetwerk uitbouwen dat zowel voor de medewerker als voor de organisatie nuttig kan zijn.

Waarom gebruikmaken van mobiliteit via Talent Exchange?

Voor de medewerkers die zin hebben in verandering is het een kans om hun vaardigheden te ontwikkelen en een andere werkomgeving te ontdekken, met werkzekerheid en behoud van hun rechten.

Voor de organisaties en teamleiders is het een gelegenheid om opdrachten/projecten op te starten waarvoor ze niet over de nodige middelen beschikken, dit binnen een flexibeler kader dan een traditionele aanwerving.

Zin om het eens uit te proberen?

Verneem meer over de werking van het netwerk.

Ik ben een 
medewerker

Ik ben een
teamleider

Ik vertegenwoordig een
organisatie