En daarna?

Einde opdracht

Ja, de tijd vliegt! Het einde van je opdracht nadert.

Terugkeren naar je oorspronkelijke organisatie is voor jou vanaf het begin evident?  Dan wordt het voor jou gemakkelijk.  Je bent een beetje bezorgd over wat komen gaat? Geen paniek!

We hopen dat je opdracht goed verlopen is. Tijd om de balans op te maken. Daarna is het de beurt aan de volgende stap: de terugkeer naar je oorspronkelijke organisatie.

Je vertrek goed voorbereiden

Je opdracht loopt op zijn einde. Neem de tijd om je kennis over te dragen aan je collega’s!

Je opdracht had misschien betrekking op een project dat nu afgelopen is. Of je hebt je steun verleend aan dossiers die na je vertrek verder moeten worden beheerd. Neem in elk geval de tijd om je vertrek voor te bereiden en zoveel mogelijk kennis aan je collega’s over te dragen. 

Overleg met je verantwoordelijke welke dossiers mogen worden afgesloten. Moet er met iemand een duidelijke overdracht-overname worden ingepland? Of op zijn minst een document van kennisoverdracht worden voorbereid om ervoor te zorgen dat je collega’s of je opvolger jouw dossiers gemakkelijk kunnen overnemen?

Valoriseer je ervaring

Een Talent Exchange-opdracht is een gelegenheid om over jezelf en over de organisaties te leren Aarzel niet om je ontdekkingen en je gevoelens te delen! Ze kunnen een bron van inspiratie zijn voor je collega’s.

Maak de balans op met de verantwoordelijke en de collega’s die je tijdens je opdracht hebben verwelkomd. Wat onthoud je van deze ervaring? Wat heeft je verbaasd? Wat heb je geleerd? Voor zover dit nog niet gebeurd is, wat stel je hen voor aan te passen?

Doe hetzelfde wanneer je terug bent in je eigen organisatie. Praat over wat je hebt meegemaakt, over de verschillen in praktijken die je hebt waargenomen, over wat volgens jou nuttig kan zijn voor jouw organisatie vandaag de dag.

Het grote moment van de terugkeer

De Talent Exchange-opdrachten zijn tijdelijke opdrachten die ook tot doel hebben bij te dragen tot de ontwikkeling van de oorspronkelijke organisatie door het delen van verworven competenties, nieuwe ideeën en vernieuwde motivatie.

Het is niet de bedoeling dat de Talent Exchange-opdrachten worden omgezet in definitieve of langetermijnaanwerving.

Van dienst veranderen?

Het gebeurt soms dat medewerkers die een Talent Exchange-opdracht hebben vervuld van hun terugkeer willen gebruikmaken om van functie te veranderen. In sommige gevallen gaat dat heel gemakkelijk. Soms verloopt het wat moeilijker. Dat hangt uiteraard af van een heleboel factoren: openstaande functies, budget...

De oorspronkelijke organisatie tracht in ieder geval een antwoord te bieden dat voor iedereen positief en bevredigend is maar in sommige gevallen kan de aanvraag tot interne mutatie niet onmiddellijk worden ingewilligd. Wees dus geduldig!

Getuigenissen

Mijn terugkeer bij Financiën verliep vlekkeloos. (…) geen enkel probleem. Vrij eenvoudig zelfs.

Fabrice De Gregorio (FOD Financiën)

Na mijn opdracht ben ik teruggekeerd naar Douane en Accijnzen maar in een andere dienst. Ik denk ook dat het een beetje dankzij mijn Talent Exchange-opdracht is dat ik een job in mijn huidige dienst heb gekregen. Ik was duidelijk klaar voor nieuwe uitdagingen en nieuwe verantwoordelijkheden.

Sophany Ramaen (FOD Financiën)

Vaak gestelde vragen

De Talent Exchange-opdrachten zijn beperkt tot maximum 12 maanden. Er wordt dus aan de organisaties / verantwoordelijken gevraagd om opdrachten op te starten die binnen 12 maanden kunnen worden verwezenlijkt.

In sommige gevallen (bv. vertraging in de verwezenlijking van het gevoerde specifieke project) kan een aanvraag tot verlenging - van realistische duur en in de vorm van een standaard terbeschikkingstelling en niet langer onder Talent Exchange-statuut - uitzonderlijk worden overwogen (samen met een gedetailleerde argumentatie) en aan de goedkeuring van de oorspronkelijke organisatie van de medewerker worden voorgelegd. In dat geval kan het principe van de kostenverdeling worden onderhandeld. De oorspronkelijke organisatie is dus zeker niet verplicht om dit te aanvaarden. En als ze op de aanvraag ingaat, is ze niet langer verplicht om het loon van de medewerker te betalen. Die situatie blijft een uitzondering in de werking van het netwerk.

Je kan gerust verschillende Talent Exchange-opdrachten na elkaar doen. Toch wordt gevraagd om tussen twee opdrachten naar je oorspronkelijke organisatie terug te keren.

Als een tweede opdracht zich onmiddellijk aanbiedt of wanneer je nog met een opdracht bezig bent, kan je uiteraard solliciteren maar wees ervan bewust dat je organisatie niet verplicht is om in die omstandigheden je vertrek te aanvaarden (en je loon verder uit te betalen).

Een medewerker die een opdracht heeft afgerond kan pas na één jaar opnieuw solliciteren voor een (vrijwel) gelijkaardige opdracht op dezelfde plek.

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Talent Exchange-vertegenwoordiger binnen je organisatie.