Ik heb er zin in

Voor je eraan begint

Is Talent Exchange iets voor mij?

Je voelt dat je zin hebt om te bewegen? Om iets anders te doen? Om andere horizonten te ontdekken? Om nieuwe vaardigheden te leren? Om ervaring op te doen?

Je bent een medewerker (statutair medewerker of medewerker met een contract van onbepaalde duur) van de Belgische overheidssector en je bent werkzaam binnen een organisatie die lid is van het Talent Exchange-netwerk.

Dan is Talent Exchange iets voor jou.

Wat zijn de voordelen?

 • Beveiligd kader: de Talent Exchange-opdrachten zijn gebaseerd op bestaande reglementeringen. Tussen de deelnemende leden wordt een charter ondertekend en per opdracht zijn individuele overeenkomsten voorzien.
 • Gelijkwaardig loonpakket (uitgezonderd eventuele premies verbonden aan de uitoefening van jouw functie in jouw oorspronkelijke organisatie)
 • Verlof: behoud van de jaarlijkse vakantiedagen
 • Behoud loopbaanrechten (recht op promotie en baremaverhogingen)
 • Leren: competenties ontwikkelen en ervaring opdoen
 • Mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding (in sommige organisaties)
 • Flexibiliteit: mogelijkheid om de opdracht te onderbreken wanneer de dingen niet goed verlopen
 • Terugkeer: na je opdracht kan je naar je oorspronkelijke organisatie terugkeren

Welk soort opdrachten worden aangeboden?

De opdrachten in het kader van Talent Exchange zijn zeer uiteenlopend (ondersteuningsfuncties maar ook meer technische profielen). Ze kunnen zeer verschillende competenties vergen (communicatie, IT, juridische vaardigheden, overheidsopdrachten...) en laten toe verschillende domeinen van de Belgische overheidssector te ontdekken.

Je vindt de openstaande opdrachten op de website van Selor (rubriek Talent Exchange)

Van de selectie tot het terugkeren na de opdracht

Een aantal kernpunten van het proces:

 • Verkort selectieproces: de selectiefase is veel lichter en sneller dan die van een klassieke aanwerving. Alles wordt rechtstreeks geregeld door de gastorganisatie.
 • De indiensttreding bij de gastorganisatie gebeurt snel (a priori 1 maand).
 • Begeleiding: er is een opvolging voorzien van de medewerkers in opdracht.
 • Terugkeer: de Talent Exchange-opdrachten zijn tijdelijk. Na afloop van de opdracht keert de medewerker terug naar zijn oorspronkelijke organisatie.

Overloop het volledige proces en klik op elke stap voor meer informatie.

Een medewerker kan solliciteren voor elke functie die volgens hem strookt met zijn profiel en ervaring.

De gastorganisatie doet een screening van de cv’s.

De gastorganisatie organiseert een interview met de personen waarvan het profiel het meest veelbelovend wordt geacht in het licht van de aangekondigde opdracht.

Na dit selectieproces wordt een kandidaat aangeduid. Deze kandidaat wordt verzocht zijn belangstelling voor de opdracht te bevestigen.

De gastorganisatie bespreekt de praktische modaliteiten met de organisatie van oorsprong.

Tussen beide organisaties wordt een specifieke overeenkomst getekend om de terbeschikkingstelling van de medewerker te organiseren.

De indiensttreding bij de gastorganisatie gaat doorgaans vrij snel (1 maand) maar beide organisaties kunnen over die termijn onderhandelen (naargelang van de datum waarop men de opdracht wil opstarten en van de verplichtingen van de medewerker).

De medewerkers in opdracht worden opgevolgd zowel door de oorspronkelijke organisatie als door de gastorganisatie. 

De organisatie van oorsprong plant gesprekken (halverwege en naar het einde van de opdracht toe) om de terugkeer van de medewerker voor te bereiden.

Tenzij anders overeengekomen met de organisatie van oorsprong, keert de werknemer terug naar zijn oorspronkelijke dienst.

Getuigenissen

Ik heb het Talent Exchange-experiment uitgeprobeerd omdat ik ongeveer 10 jaar op de dienst Communicatie van Financiën actief was. Ik had een nieuwe uitdaging nodig. Ik vond dat ik me iets te veel in mijn comfortzone vestigde. Ik had de indruk dat ik een beetje creativiteit, vindingrijkheid miste. (....) Ik kreeg de kans om een switch te maken en ik heb die dan ook aangegrepen om mijn carrière een boost te geven.

Fabrice De Gregorio (FOD Financiën)

Wat heb ik bijgeleerd? Op persoonlijk vlak is het een bijkomende ervaring in een compleet verschillend domein. Het heeft ook aangetoond dat ik, zelfs na 15 jaar afgestudeerd te zijn aan de unief, nog in staat was om me aan te passen en zo nieuwe dingen bij te leren. 

Martine Warck (FOD Buitenlandse Zaken)

Ik kan Talent Exchange alleen maar aanbevelen aan collega’s die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Bijvoorbeeld diegenen die dezelfde rol/dezelfde functie willen behouden maar die willen uitproberen in een andere organisatie en zo hun kennis verruimen. Of diegenen die iets totaal anders willen proberen.

Robert Blommaert (FOD Sociale Zekerheid)

Hier vind je nog getuigenissen van medewerkers.

Vaak gestelde vragen

Een vervroegde terugkeer is altijd mogelijk, op vraag van de medewerker of van de gastorganisatie. Artikel 4.15 van het Charter voorziet een opzegtermijn van een maand.

De Talent Exchange-opdrachten zijn tijdelijk. Na afloop van de opdracht keert de medewerker terug naar zijn oorspronkelijke organisatie. De oorspronkelijke organisatie zorgt ervoor dat hij na de opdracht opnieuw een job krijgt maar kan niet verzekeren dat hij naar zijn oorspronkelijke dienst of functie zal terugkeren. Elke organisatie bepaalt dat zelf.

Tijdens zijn opdracht heeft de medewerker recht op de jaarlijkse vakantiedagen waarop hij, afhankelijk van zijn administratieve situatie, normaal gezien recht heeft. 

De medewerker wordt ter beschikking gesteld met zijn saldo aan jaarlijkse vakantiedagen en andere afwezigheden die in rekening worden gebracht (afwezigheid wegens overmacht en omstandigheidsverlof) op de datum van zijn overdracht naar de gastorganisatie. De oorspronkelijke organisatie maakt bij het begin van de opdracht een afrekening over aan de gastorganisatie. De gastorganisatie zorgt voor een opvolging ervan tijdens de duur van de opdracht. Op het einde van de opdracht maakt de gastorganisatie een definitieve afrekening over aan de oorspronkelijke organisatie.

De medewerker dient zijn verlofaanvragen in volgens de bepalingen die gelden in de gastorganisatie.

Je huidig loonpakket verandert niet - vergoeding en eventuele taalpremies - met uitzondering van eventuele premies die verband houden met de uitoefening van je functie in je oorspronkelijke organisatie. Voorbeeld: telewerkvergoeding, directiepremie, premie voor een inspecteur, enz.

De Talent Exchange-opdrachten zijn gebaseerd op de reglementering op het vlak van terbeschikkingstelling.  Een akkoord van beide organisaties is dus vereist. Als lid van het Talent Exchange-netwerk moet de oorspronkelijke organisatie de principes van het netwerk toepassen en bij die principes behoort, het laten gaan van een medewerker die een Talent Exchange-opdracht wil aanvangen. 

In sommige gevallen kan het zijn dat men de medewerker niet kan laten gaan. Maar dat is uitzonderlijk.

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Talent Exchange-vertegenwoordiger binnen je organisatie.