Ik ga ervoor

Solliciteren

OK, mijn beslissing is genomen! Van zodra een opdracht me ligt, ga ik ervoor!

Kan ik solliciteren?

Je bent een medewerker (statutair medewerker of medewerker met een contract van onbepaalde duur) van de Belgische overheidssector en je bent werkzaam binnen een organisatie die lid is van het Talent Exchange-netwerk?

Dan kan je solliciteren voor een Talent Exchange-aanbod van zodra de inhoud van de opdracht overeenstemt met je ervaring, je competenties en/of je behoefte aan ontwikkeling en uiteraard je talenten!

Ga op zoek naar de goede match voor je profiel!

Hoe verloopt een opdracht?

Om goed te begrijpen hoe een opdracht verloopt, van sollicitatie tot terugkeer, kan je de stappen bekijken die worden weergegeven op de pagina ‘Vóór je eraan begint’.

Waar worden de aanbiedingen van opdrachten gepubliceerd?

Werken voor .be

De aanbiedingen van opdrachten worden gepubliceerd op de website van 'Werken voor .be'. Alle openstaande opdrachten zijn verzameld in een specifieke rubriek ‘Talent Exchange’.

Opgelet: de aanbiedingen van opdrachten worden niet op de website zelf van Talent Exchange gepubliceerd.

Wanneer worden de aanbiedingen van opdrachten gepubliceerd?

De publicaties gebeuren continu. Van zodra een opdracht beschikbaar is, wordt ze gepubliceerd door de organisatie die ze openstelt. Blijf regelmatig op de hoogte om de opdracht die voor jou bestemd is niet te missen!

Tip: Abonneer je op de nieuwsbrief van 'Werken voor .be' en laat geen kans voorbijgaan!

Reageer snel!

Wacht niet tot de laatste minuut om te solliciteren!

De aanbiedingen van opdrachten worden afgesloten op de dag van de deadline voor het indienen van de sollicitaties om middernacht.

De termijnen voor het indienen van een sollicitatie verschillen en zijn afhankelijk van de gepubliceerde aankondiging.  Let dus goed op! Afhankelijk van het dringende karakter van de opdracht is de termijn voor het indienen van de sollicitatie soms kort.

Tips om te solliciteren

Je hebt een aankondiging voor een Talent Exchange-opdracht gezien die perfect bij je past? Aarzel geen seconde!

Hierbij 6 tips die je kunnen helpen!

1. Bereid je goed voor

Lees aandachtig de aankondiging van de opdracht en controleer goed de deelnemingsvoorwaarden. Ben je effectief een statutair medewerker of een medewerker met een contract van onbepaalde duur bij één van de deelnemende organisaties van het netwerk? Ja? Prima!

Bekijk ook aandachtig de inhoud van de functie, het gewenste profiel (competenties, ervaring...) en de selectieprocedure.

Iets niet duidelijk? Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de persoon die in de aanbieding van opdracht wordt vermeld.

2. Toon je motivatie

Het is erg belangrijk om je motivatie in je sollicitatiebrief toe te lichten. Zorg dat de recruiters een beeld van jou krijgen dat overeenstemt met wie je bent!

Enkele pistes:

  • Waarom heb je die opdracht gekozen?
  • Wat heeft je aandacht getrokken?
  • Welke taken trekken je vooral aan en waarom? 

3. Zet je troeven in de kijker

Je beschikt al over enige kennis en/of ervaring in verband met de opdracht? Super! Geef een aantal concrete voorbeelden als bewijs. Voorbeelden uit niet-professionele activiteiten kunnen uiteraard ook worden gebruikt.

Wees trots op je talenten! Wat doe je met plezier? Waarvoor krijg je doorgaans complimenten?

Aarzel ook niet om de overdraagbare competenties te benadrukken die relevant zijn voor de aangeboden opdracht. 

4. Wat met de werkgever?

De organisatie die de opdracht publiceert wil graag weten waarom je voor haar wil werken. 

Neem de tijd om informatie in te winnen over de organisatie, de directie of de dienst. Dat kan in je voordeel werken!

Internet is je vriend op dat vlak maar denk ook eens aan jouw collega’s van de administratie! Ze kunnen een goede informatiebron zijn.

5. Maak je verwachtingen duidelijk

Wat verwacht je van deze opdracht? Wat wil je leren? Wat denk je te kunnen bijbrengen? Welke meerwaarde betekent jouw sollicitatie voor de opdracht?

6. Wees concreet en duidelijk

Geef voorbeelden. Benadruk wat het meest relevant is voor de te vervullen opdracht. Som niet alle opleidingen/ervaringen op die je sedert het begin van je carrière gevolgd hebt maar geef alleen de meest recente die verband houden met de opdracht. 

Zorg voor een zo duidelijk mogelijke CV waarin de elementen naar voor komen die in de functiebeschrijving gevraagd worden. 

Nu is het aan jou!

Bereid je vertrek goed voor

Alvorens aan een opdracht te beginnen, moet je eerst je huidige functie afsluiten

Een Talent Exchange-opdracht is een geweldige kans. De indiensttreding bij de gastorganisatie gaat doorgaans vrij snel (1 maand) maar beide organisaties kunnen over die termijn onderhandelen (naargelang van de datum waarop men de opdracht wil doen starten en van de verplichtingen van de medewerker).

Het is de bedoeling professioneel te werk te gaan en te zorgen voor een optimale transitie. Enerzijds moet je op een correcte manier je vertrek uit de oorspronkelijke organisatie voorbereiden en anderzijds moet je het onthaalproces (onboarding) bij de gastorganisatie voorbereiden.

Voor je dienst van herkomst is jouw vertrek immers niet noodzakelijk gemakkelijk. Het is dus belangrijk die afsluitingsfase zo professioneel mogelijk te laten verlopen. 

Neem de tijd om met jouw verantwoordelijke te bespreken welke dossiers moeten worden afgerond. Moet er met iemand een duidelijke overdracht-overname worden ingepland? Of op zijn minst een document van kennisoverdracht worden voorbereid om ervoor te zorgen dat je collega’s of je opvolger jouw dossiers gemakkelijk kunnen overnemen?

Ter info: jouw dienst kan een Talent Exchange-opdracht uitschrijven om een vervanger te vinden. Aarzel niet om die optie bij je verantwoordelijke of team aan te kaarten.

Bereid je terugkeer tijdig voor

Je doet er goed aan actief in contact te blijven met je oorspronkelijke organisatie. Eens je opdracht voorbij is, keer je daar uiteraard naar terug en is het dan ook belangrijk dat je op de hoogte blijft van wat er tijdens je afwezigheid gebeurd is.

De Talent Exchange-opdrachten zijn tijdelijke opdrachten die ook tot doel hebben bij te dragen tot de ontwikkeling van de oorspronkelijke organisatie door het delen van verworven competenties, nieuwe ideeën en vernieuwde motivatie. 

Het is niet de bedoeling dat de Talent Exchange-opdrachten worden omgezet in definitieve/langetermijnaanwerving.

Vaak gestelde vragen

Elke medewerker (statutair medewerker of medewerker met een contract van onbepaalde duur) van de deelnemende organisaties aan Talent Exchange heeft het recht om zich kandidaat te stellen voor een opdracht, van zodra de inhoud van de opdracht overeenstemt met zijn ervaring, zijn competenties en/of zijn behoefte aan ontwikkeling. Wanneer hij wil solliciteren, volgt hij gewoon de instructies bij de opdracht. Hij wordt dan in verbinding gesteld met het Talent Exchange-team van de organisatie die de opdracht aanbiedt. 

Talent Exchange heeft als doel ontwikkelingskansen aan te bieden. De medewerker blijft ten laste van zijn oorspronkelijke organisatie. Loononderhandeling is dus niet mogelijk.  De nadruk ligt op leren en ontwikkelen, niet op het verbeteren van de financiële voorwaarden.

Na het selectieproces wordt een kandidaat aangeduid. De gekozen kandidaat wordt verzocht zijn belangstelling voor de opdracht te bevestigen. Van zodra dit gebeurd is, maakt de gastorganisatie een officiële aanvraag tot terbeschikkingstelling van de medewerker over aan de oorspronkelijke organisatie.

De medewerker die dat wenst, kan eerst zelf de Talent Exchange-verantwoordelijke binnen zijn organisatie en zijn teamleider op de hoogte brengen. Bij problemen (negatieve reactie van je teamleider) is het aangewezen een beroep te doen op de bemiddeling van de Talent Exchange-verantwoordelijke om samen naar oplossingen te zoeken voor een vlotte transitie.

Eens de officiële aanvraag bij de oorspronkelijke organisatie ingediend is, overleggen beide partijen opdat de overdracht van de medewerker zo efficiënt, transparant en gepast mogelijk zou verlopen. 

Tussen beide organisaties wordt een specifieke overeenkomst getekend om de terbeschikkingstelling van de medewerker en de modaliteiten ervan te organiseren.

De Talent Exchange-opdrachten zijn gebaseerd op de reglementering op het vlak van terbeschikkingstelling. Een akkoord van beide organisaties is dus vereist. Als lid van het Talent Exchange-netwerk moet de oorspronkelijke organisatie de principes van het netwerk toepassen en één van die principes is, het laten gaan van een medewerker die een Talent Exchange-opdracht wil aanvangen. In sommige gevallen kan het zijn dat men de medewerker niet kan laten gaan. Maar dat is uitzonderlijk.

Talent Exchange hecht veel belang aan de ontwikkeling van de medewerker. Elke medewerker die een selectiegesprek heeft gehad, kan een feedback van dat gesprek vragen. De SELOR-procedure is niet specifiek van toepassing op Talent Exchange-selecties. Het selectierapportmodel is dus verschillend. 

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Talent Exchange-vertegenwoordiger binnen je organisatie.