Lopende opdracht

Lopende opdracht

Het is zover! Je bent geselecteerd en je begint aan je opdracht

Of je bent al een tijdje aan de slag

Het grote avontuur is begonnen. Alles komt goed. We stellen je voor om een aantal punten te overlopen die tijdens je opdracht belangrijk kunnen zijn.

Opdrachtbegeleiding

De medewerkers in opdracht worden opgevolgd zowel door de oorspronkelijke organisatie als door de gastorganisatie.

Bij de gastorganisatie kan je uiteraard rekenen op verschillende hulpmiddelen om je tijdens je opdracht te helpen: je verantwoordelijke, je collega’s maar ook de Talent Exchange-verantwoordelijke van de organisatie die je verwelkomt. Aarzel niet om indien nodig op hen een beroep te doen.

Jouw oorspronkelijke organisatie vergeet je niet. Zij plant gesprekken (halverwege en naar het einde van de opdracht toe) om op termijn je terugkeer voor te bereiden.

Kennisdeling

Een Talent Exchange-opdracht is de perfecte gelegenheid om je kennis te delen met je nieuwe collega’s. Aarzel niet om ervaringen uit te wisselen en zo te leren uit jullie respectievelijke praktijken. 

Denk er ook aan om het werk dat je tijdens je opdracht verwezenlijkt te documenteren om zo de kennisoverdracht op het einde van de opdracht te vergemakkelijken.

Evaluatie

Het Talent Exchange-netwerk vindt het erg belangrijk dat een medewerker opgevolgd wordt en een evaluatie krijgt, dit met het oog op ontwikkeling. 

De gastorganisatie verbindt zich ertoe de evaluatie tijdens de opdracht uit te voeren. Bij het begin van de opdracht is tussen beide organisaties overleg gepland om de respectievelijke evaluatiemodaliteiten van beide organisaties te bestuderen. Daarna worden maatregelen getroffen voor de overdracht van relevante informatie van de gastorganisatie naar de oorspronkelijke organisatie na afloop van de opdracht.

Bijvoorbeeld: bij een medewerker uit een organisatie waar het Crescendosysteem wordt toegepast, wordt de cyclus van de medewerker in zijn oorspronkelijke organisatie opgeheven. Aan de gastorganisatie wordt echter gevraagd de Crescendo-templates te gebruiken voor de evaluaties tijdens de opdracht. De eindvermeldingen kunnen dan opgenomen worden in het dossier van de medewerker eens hij teruggekeerd is.

Band met de oorspronkelijke organisatie

Je doet er goed aan actief in contact te blijven met je oorspronkelijke organisatie. Eens je opdracht voorbij is, keer je daar uiteraard naar terug. Het is dan ook belangrijk dat je op de hoogte blijft van wat er tijdens je afwezigheid gebeurd is.

Vraag om eventuele wekelijkse nieuwsbrieven en belangrijke mededelingen van jouw organisatie verder te mogen ontvangen. Hou zeker ook contact met je collega’s. De uitwisseling van praktijken en ervaringen zijn een van de pluspunten van de Talent Exchange-opdrachten.

Loopbaanbegeleiding

Een Talent Exchange-opdracht kan een gelegenheid zijn om een loopbaanbegeleiding op te starten. Het is een geschikt moment om de balans op te maken van je carrière, je verwachtingen, je talenten, je ontwikkelingskansen. 

Raadpleeg je personeelsdienst om je mogelijkheden op dat vlak te kennen.

Getuigenissen

Ik heb van mijn Talent Exchange-opdracht gebruik gemaakt om een loopbaanbegeleiding te volgen. Ik vond dit zeer interessant. Het heeft duidelijk gemaakt wat ik verwacht van een job, wat de job van mijn dromen is en wat ik kan doen om die droomjob waar te maken of te vinden.

Sophany Ramaen (FOD Financiën)

Tijdens mijn opdracht heb ik ook de kans gehad om een loopbaanbegeleiding te doen. Ik moet zeggen dat wanneer je zo van opdracht, van werkomgeving verandert, je je heel wat vragen stelt over jezelf, over wat je daarna wil doen. (...) een loopbaanbegeleiding die duidelijk heeft gemaakt wat mijn talenten zijn, wat mijn waarden zijn, de waarden waarvan ik niet mocht afwijken, die ik in mijn werk absoluut wou terugvinden. Ik heb veel over mezelf geleerd. Ik kan iedereen alleen maar aanmoedigen om hetzelfde traject te volgen.

Fabrice De Gregorio (FOD Financiën)

Als loopbaanbegeleider denk ik dat Talent Exchange het mogelijk maakt om een andere werkomgeving uit te testen. Het is dus aan te bevelen. Het biedt mensen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en andere werkomgevingen uit te proberen.

Gerrit Van de Mosselaer (FOD Sociale Zekerheid)

Hier vind je nog getuigenissen van medewerkers.

Voorbereiding op het einde van de opdracht

Een Talent Exchange-opdracht gaat snel voorbij. Het is belangrijk dat je de volgende stap niet uit het oog verliest: de terugkeer naar je oorspronkelijke organisatie.

De Talent Exchange-verantwoordelijke van jouw oorspronkelijke organisatie zal je een specifieke begeleiding voorstellen om je terugkeer zo goed mogelijk voor te bereiden.

Zin om te verlengen?

Jammer genoeg zijn de Talent Exchange-opdrachten beperkt tot maximum 12 maanden.

In sommige gevallen (bv. vertraging in de verwezenlijking van het gevoerde specifieke project) kan een aanvraag tot verlenging - van realistische duur en in de vorm van een standaard terbeschikkingstelling en niet langer onder Talent Exchange-statuut - uitzonderlijk worden overwogen (samen met een gedetailleerde argumentatie) en aan de goedkeuring van de oorspronkelijke organisatie van de medewerker worden voorgelegd. In dat geval kan het principe van de kostenverdeling worden onderhandeld. De oorspronkelijke organisatie is dus zeker niet verplicht om dit te aanvaarden. En als ze op de aanvraag ingaat, is ze niet langer verplicht om het loon van de medewerker te betalen.

Vaak gestelde vragen

Je moet zowel je gastorganisatie (verantwoordelijke) als je oorspronkelijke organisatie (volgens de procedure die daar van toepassing is) verwittigen. De oorspronkelijke organisatie blijft immers verantwoordelijk voor het versturen van het Medex-formulier. De procedure wordt toegelicht in bijlage 1 ‘Algemene administratieve werking bij opdrachten’.

Het netwerk moedigt zijn leden aan om te luisteren naar de behoeften aan opleiding van de medewerkers in Talent Exchange-opdracht. De medewerker mag dus een opleidingsaanvraag indienen, die verband houdt met zijn Talent Exchange-opdracht, volgens de modaliteiten die voorzien zijn in de gastorganisatie.

Een medewerker in Talent Exchange-opdracht beschikt over dezelfde rechten als elke medewerker van de administratie. Hij moet uiteraard de voorschriften op dat vlak naleven. 

Gelet op de periode van terbeschikkingstelling vergt de procedure niet alleen het akkoord van de gastorganisatie maar ook dat van de oorspronkelijke organisatie. Zie artikel 4.3.3 van het Charter.

Een vervroegde terugkeer is altijd mogelijk, op vraag van de medewerker of van de gastorganisatie. Artikel 4.15 van het Charter voorziet een opzegtermijn van een maand.

Maaltijdcheques maken deel uit van het loonpakket. Een medewerker die er in zijn oorspronkelijke organisatie kreeg, behoudt die dus. De gastorganisatie zal een systeem moeten uitwerken om de aanwezigheid van de medewerker te noteren. Die informatie wordt dan overgemaakt aan de oorspronkelijke organisatie.

Medewerkers die geen maaltijdcheques ontvangen in de oorspronkelijke organisatie en een Talent Exchange-opdracht uitvoeren in een gastorganisatie die er wel voor zijn medewerkers voorziet, zal er niet noodzakelijk ontvangen. De gastorganisatie beslist (op basis van de financiële middelen en de reglementaire mogelijkheden) of ze dit voordeel aan de medewerker in opdracht toekent.

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Talent Exchange-vertegenwoordiger binnen je organisatie.