Openstaande vacatures

Openstaande vacatures

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van maximum 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

Belangrijk

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de organisaties die lid zijn van het netwerk.

Meer info

Alle opdrachten van Talent Exchange vind je op de website van Selor.

Je bent een Belgische, federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke overheidsdienst en je wil deelnemen aan Talent Exchange? Contacteer dan de coördinatie info@talentexchange.be.