Over

Over

Talent Exchange is een netwerk voor tijdelijke mobiliteit binnen de Belgische overheidssector

Talent Exchange (oorspronkelijk Talent Avenue) zag het daglicht in 2013 vanuit de vaststelling dat er een echt gebrek was aan talentenbeheer binnen de overheid. De starheid van het systeem en de besparingsmaatregelen, onder andere, maakten het niet langer mogelijk om aan de specifieke behoeften van de organisaties en van de medewerkers te voldoen.

Dit nieuwe tijdelijke mobiliteitsinitiatief is zeer flexibel en stelt de deelnemende organisaties in staat om talenten uit te wisselen voor opdrachten/projecten met een maximumduur van 12 maanden. Het is de bedoeling dat de ervaring zowel voor de medewerkers als voor de organisaties verrijkend is.

Talent Exchange in enkele kerncijfers

Het Talent Exchange-netwerk werd opgestart in 2013. Vandaag betekent dat...

Meer dan
34000
medewerkers

Meer dan
560
gepubliceerde opdrachten

21
lidorganisaties

Filosofie

Visie

Talent Exchange wil een flexibele, dynamische tijdelijke mobiliteit aanmoedigen, zonder budgettaire of culturele belemmeringen en dit via een netwerk met een duidelijke en gemeenschappelijke identiteit.

Het netwerk wil bovendien de begeleiding van de opdrachten aanmoedigen om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren en de verworven kennis en competenties te valoriseren.

Opdracht

Het Talent Exchange-netwerk heeft als opdracht de uitwisseling van talenten te bevorderen, zodat:

  • de organisaties over competente, gemotiveerde en geëngageerde personen kunnen beschikken voor tijdelijke projecten in een flexibel kader
  • het personeel van die organisaties zich op professioneel en persoonlijk vlak kan ontplooien door andere werkomgevingen te ontdekken en de eigen organisatie, in een geest van openheid, kan laten genieten van een verschillende kijk op de zaken.

Waarden

Het Talent Exchange-netwerk heeft samen met zijn leden de waarden gedefinieerd die bij het netwerk horen en die het wil promoten:

Ontwikkeling

Talent Exchange beoogt de ontwikkeling van de medewerkers en van de organisaties, door een verrijking van de competenties, kennis en praktijken.

Positiviteit

Talent Exchange sluit aan bij een positieve dynamiek die wordt gekenmerkt door energie en plezier op het werk via een nieuwe professionele ervaring.  

Delen

Talent Exchange vergemakkelijkt het delen van ervaringen als bron van stimulatie van de motivatie en van de individuele en collectieve betrokkenheid. Dat delen weerspiegelt ook het vermogen van de organisatie om innovatie te bevorderen en om met veranderingen om te gaan. 

Behendigheid

Talent Exchange biedt een nieuwe kijk op de organisaties en een snel en flexibel antwoord aan die organisaties in een steeds veranderende en complexe context.

Valorisatie

Talent Exchange moedigt de erkenning en de valorisatie aan van de ervaring die tijdens de opdracht werd opgedaan.

Leden