Teamleiders

Talent Exchange voor de teamleiders

Een tijdelijke kracht inschakelen voor een project? Dat kan!

Voor wie?

Je bent een teamleider van de Belgische overheidssector en je bent werkzaam binnen een organisatie die lid is van het Talent Exchange-netwerk [link naar de organisaties]?

Waarom?

Je hebt tijdelijk hulp nodig voor een (nieuw) project. Je bent op zoek naar een ontbrekende specifieke expertise voor jouw team. En intern is er geen oplossing.

Hoe?

Je kan een beroep doen op het Talent Exchange-netwerk als je op zoek bent naar een ondersteuning voor een specifieke opdracht van maximum 12 maanden.

Getuigenissen

Gaël Leclercq (FOD Financiën)
Een kijk op het vertrek van een medewerker

Gerrit Van de Mosselaer (FOD Sociale Zekerheid)
Een kijk op de verwelkoming van een medewerker

Hoe verloopt een opdracht

Om je zo goed mogelijk door de verschillende fasen van een opdracht te loodsen, stellen we je voor de case te kiezen die op dit ogenblik op jou van toepassing is.

Ik heb er zin in

en ik wil er meer over weten

Ik ga ervoor

Ik ben klaar om een opdracht te publiceren

Lopende opdracht

Ik verwelkom een medewerker die aan een opdracht begint

Bij een vertrek

Een van mijn medewerkers wil aan een opdracht beginnen

Talent Exchange goed gebruiken

De goede formule voor mij?

Het is belangrijk dat je nagaat of een Talent Exchange-opdracht (m.a.w. een externe tijdelijke ondersteuning) voor jou wel de meest relevante oplossing is.

Wanneer er behoefte is aan personeel, zijn er verschillende mogelijkheden: team crafting, een beroep doen op collega's (van andere diensten of directies), interne overplaatsing, tijdelijke mobiliteit, gebruik van de interne markt, traditionele aanwervingen, ...

Wie een beroep doet op Talent Exchange moet eerst goed ingelicht zijn. Je personeelsdienst kan je helpen om een klare kijk te krijgen. 

Ter info: door het Charter te ondertekenen verbinden de lidorganisaties zich ertoe geen verborgen aanwervingen te doen. Dat betekent dat de Talent Exchange-opdrachten geen aanleiding geven tot de langetermijnaanwerving van de medewerker die de opdracht heeft uitgevoerd.

De opdracht goed omschrijven

We raden je aan de gewenste opdracht zo precies mogelijk te formuleren.

Hierbij een aantal tips:

  • identificeer de competenties en eventuele bijzondere kwalificaties die voor de opdracht vereist zijn
  • definieer op een objectieve manier de ideale timing voor het opstarten en de verwachte werklast (voltijds/deeltijds)
  • definieer de te bereiken resultaten, die realistisch moeten zijn en binnen de voorziene termijn van de opdracht bereikt kunnen worden

Ter herinnering: het oorspronkelijke doel van het systeem is niet om structurele problemen aan te pakken die te wijten zijn aan personeelstekort. Het netwerk verbiedt echter niet om een Talent Exchange-opdracht te gebruiken om het team te versterken. In dat geval is het echter des te belangrijker om concrete doelstellingen te formuleren die zijn aangepast aan de duur van de opdracht.

Vooruitlopen op wat na de opdracht komt

De Talent Exchange-opdrachten zijn beperkt in de tijd (maximum 12 maanden) en kunnen niet verlengd worden. Het is dus belangrijk dat je je tijdig voorbereidt op het einde van de opdracht.

De vordering van het project, de eventuele gevolgen ervan, een overdracht-overname die moet georganiseerd worden... Allemaal elementen waarmee rekening moet worden gehouden opdat het afsluiten van de opdracht voor iedereen geslaagd en bevredigend zou zijn. 

Je kan uiteraard een nieuwe (identieke) opdracht opstarten maar dat vergt tijd en het is niet noodzakelijk ideaal voor de teams en de projecten. 

Opgelet: een medewerker die een opdracht heeft afgerond moet een jaar wachten om opnieuw te solliciteren voor een identieke opdracht op dezelfde plek.

Een win-win-oplossing

Talent Exchange wil een meerwaarde zijn voor beide organisaties.

De Talent Exchange-opdrachten zijn tijdelijke opdrachten. Het is de bedoeling om aan de gastorganisatie een ondersteuning van beperkte duur (maximum 12 maanden) te verlenen maar ook om de oorspronkelijke organisatie, waarvan de medewerker na de opdracht terugkeert en verworven competenties, nieuwe ideeën en een vernieuwde energie met zich meebrengt, te versterken. 

Het is belangrijk dat de opdrachten worden gevaloriseerd, met andere woorden dat processen worden uitgewerkt om de ervaring van de betrokken medewerkers te benutten.

Zorgen voor transparantie

Zoals voor elke aanwerving raden we aan om de geplande aanbieding van opdracht voor een Talent Exchange eerst in interne mutatie aan te bieden. Zo geef je de sollicitatie van een medewerker uit de eigen organisatie een kans.

Het Talent Exchange-netwerk staat achter een dynamische interne mobiliteit binnen de organisaties. We denken dat het belangrijk is dat de medewerkers intern de kans krijgen om zich te ontplooien en te veranderen.

Maar elke organisatie mag zich uiteraard organiseren hoe zij dat wil.

Wil je meer weten over de filosofie en de principes van het Talent Exchange-netwerk, raadpleeg dan het toetredingscharter dat door de lidorganisaties werd ondertekend.