Ik publiceer

Een opdracht publiceren

Mijn beslissing is genomen! Ik start een opdracht!

Kan ik Talent Exchange gebruiken?

Je bent een teamleider van de Belgische overheidssector en je bent werkzaam binnen een organisatie die lid is van het Talent Exchange-netwerk?

Je hebt tijdelijk hulp nodig voor een project? Je hebt nood aan een expertise die in jouw team ontbreekt? Je bent bereid een medewerker van een andere organisatie te verwelkomen?

Hoe verloopt een opdracht?

Om goed te begrijpen hoe een opdracht verloopt, van het openstellen van een opdracht tot het afronden ervan, kan je de stappen bekijken die worden weergegeven op de pagina ‘Vóór je eraan begint’.

Waar worden de aanbiedingen van opdrachten gepubliceerd?

Selor

De aanbiedingen van opdrachten worden gepubliceerd op de website van SELOR. Alle openstaande opdrachten zijn verzameld in een specifieke rubriek ‘Talent Exchange’.

Fedweb

Op de website van FEDWEB vind je ook een Talent Exchange-rubriek.

Opgelet: de aanbiedingen van opdrachten worden niet op de website zelf van Talent Exchange gepubliceerd.

Wanneer worden de aanbiedingen van opdrachten gepubliceerd?

De publicaties gebeuren continu. Van zodra een opdracht beschikbaar is, publiceert de organisatie die ze openstelt ze.

Tips om een aankondiging van opdracht te publiceren

Je wenst een aankondiging van Talent Exchange-opdracht te publiceren. Hierbij een aantal nuttige tips.

  • Specifiek kenmerk: het is belangrijk dat de geïdentificeerde opdracht zo specifiek mogelijk is
  • Timing en type van de procedure nader bepalen (voltijds/deeltijds, indien deeltijds welk minimumpercentage)

1. Maak je verwachtingen duidelijk

Wat verwacht je van deze opdracht? Welke doelstellingen moet de medewerker juist bereiken (binnen de geplande opdrachttermijn)? Als je project op meer dan 12 maanden wordt geschat, wat is dan de inhoud van de initiële fase van 12 maanden?

2. Stel het gewenste profiel op

Wat hoop je bij de gezochte medewerker te vinden? Wat zijn de vereiste technische competenties? Wat zijn ideaal gezien de belangrijke soft skills voor de te vervullen opdracht?

Het Talent Exchange-netwerk nodigt je uit om je niet op de diploma’s van de kandidaten vast te pinnen. We weten immers dat de administratie vol zit met medewerkers waarvan de carrière hen naar dossiers/thema’s heeft geleid die misschien niet strookten met hun oorspronkelijke opleiding. Sta open voor de concrete ervaring van de medewerkers die solliciteren.

3. Speel een actieve rol in de verspreiding van de aankondiging van opdracht

In het tijdperk van de sociale media is de invloed van persoonlijke contacten belangrijker dan ooit. Aarzel niet om zelf (alsook de leden van jouw team) de aankondiging van opdracht die je hebt uitgeschreven binnen jouw administratienetwerken te verspreiden. LinkedIn is een zeer goed kanaal maar een gepersonaliseerde mail blijft een vaste waarde.

Je kunt de medewerkers van jouw organisatie ook op de hoogte brengen van de opening van deze opdracht zodat ze ook als mogelijke tussenpersoon kunnen optreden.

Nu is het aan jou!

Vaak gestelde vragen

De teamleiders van de organisaties die deelnemen aan Talent Exchange mogen tijdelijke versterking vragen via Talent Exchange. Elke organisatie die deelneemt aan Talent Exchange heeft een of meerdere contactpunten die opgeleid werden. De teamleider neemt dus contact op met zijn contactpunt om de te publiceren opdracht te omschrijven. Voor de publicatie kan je gebruikmaken van een template. Volg ook de tips om goed te publiceren. De Talent Exchange-verantwoordelijke van jouw organisatie zorgt voor de publicatie.

Zoals voor elke aanwerving raden we aan om de geplande aanbieding van opdracht voor een Talent Exchange eerst in interne mutatie aan te bieden. Zo geef je de sollicitatie van een medewerker uit de eigen organisatie een kans.

Het Talent Exchange-netwerk staat achter een dynamische interne mobiliteit binnen de organisaties. We denken dat het belangrijk is dat de medewerkers intern de kans krijgen om zich te ontplooien en te veranderen.

Als de organisatie de opdracht niet eerst intern kan openstellen, raden we aan de opdracht tegelijkertijd intern en extern open te stellen. Als een interne kandidaat wordt geselecteerd, gaat het dus niet om een Talent Exchange-opdracht.

Maar elke organisatie mag zich uiteraard organiseren hoe zij dat wil.

Het is belangrijk dat de aanbieding de tijd krijgt om verspreid te worden en dat de medewerkers de tijd krijgen om te solliciteren. Gemiddeld is de voorziene termijn 3 weken.

Als de opdracht dringend is, kan een kortere termijn worden voorzien maar dan is het risico om geen kandidaten te hebben groter.

Na het selectieproces wordt een kandidaat aangeduid. De gekozen kandidaat wordt verzocht zijn belangstelling voor de opdracht te bevestigen. Daarna maakt de gastorganisatie een officiële aanvraag tot terbeschikkingstelling van de medewerker over aan de oorspronkelijke organisatie.

Beide partijen overleggen dan om de overdracht van de medewerker zo efficiënt, transparant en gepast mogelijk te laten verlopen.

Tussen beide organisaties wordt een specifieke overeenkomst getekend om de terbeschikkingstelling van de medewerker en de modaliteiten ervan te organiseren.

De Talent Exchange-opdrachten zijn gebaseerd op de reglementering op het vlak van terbeschikkingstelling. Een akkoord van beide organisaties is dus vereist. Als lid van het Talent Exchange-netwerk moet de oorspronkelijke organisatie de principes van het netwerk toepassen en bij die principes behoort, het laten gaan van een medewerker die een Talent Exchange-opdracht wil aanvangen. In sommige gevallen kan het zijn dat men de medewerker niet kan laten gaan. Maar dat is uitzonderlijk.

Als dit zich voordoet bij een opdracht die je opengesteld hebt, dan zijn verschillende opties mogelijk. Die hebben uiteraard een invloed op je dienst. Jij bepaalt of ze kunnen worden overwogen naargelang van jouw situatie:

  • de indiensttreding van de medewerker uitstellen om de oorspronkelijke organisatie/dienst de mogelijkheid te bieden maatregelen te nemen voor de vervanging van de medewerker
  • een deeltijdse Talent Exchange overwegen

Enz.

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Talent Exchange-vertegenwoordiger binnen je organisatie.